Innofilt - Pall

 

Vaš pouzdan partner u industriji hrane i pića

  
 
     
   
   
   
   
     
   
 
     PALL Food and Beverage / PALL Austria Filter Ges.m.b.H.  

 
 

Kao dugogodišnji saradnici firme SeitzSchenk i nakon što 2002. god., svetski lider u oblasti separacije i filtracije, PALL Co. kupuje grupaciju FSG (uključujući firme SeitzSchenk, Filterite, Fluid Dynamics, Schumacher i Exekia) započinje naša poslovna saradnja sa kompanijom PALL Co. (divizija Food and Beverage) preko Pall Austria Filter Ges.m.b.H. i njenog isturenog odeljenja u Budimpešti .

Kao zvanični distributeri firme Pall Austria FIlter Ges.m.b.H. cilj nam je da vam ponudimo i obezbedimo troškovno efektivne proizvode i usluge, koji zadovoljavaju i najstrožije standarde u prehrambenoj industriji i različitim primenama, kao što su u:

industriji vina i alkoholnih pića
industriji piva
industriji mineralnih voda
bezalkoholnih pića i sokova
industriji mleka
prehrambenoj industriji

Za potrebe filtracije različitih fluida u prehrambenoj industriji (proizvoda: pivo, vino, sokovi, mineralna voda... kao i servisnih medija: voda, gasovi...) u mogućnosti smo da vam ponudimo sledeće proizvode iz proizvodnog programa našeg principala:


Dubinski filteri-slojnice i moduli

Imajući u vidu različite zadatke filtriranja, Pall (SeitzSchenk) program dubinskih filtera korisnicima nudi različite serije dubinskih filtera, različitog poroziteta, formata i stepena filtracije za širok spektar primena:

  • dubinski filteri serije K za filtriranje tečnosti i gasova, piva, vina, sokova ili vazduha... od partikularne filtracije do sterilne filtracije
  • dubinski filteri serije T za filtriranje viskoznih i voluminoznih tečnosti poput: šećernog sirupa, ulja i drugih gušćih proizvoda kao i primene u hemijskoj industriji
  • dubinski filteri serije BS specijalno razvijenih za filtraciju piva (BS = Bier Schichten)
  • dubinski filteri sa aktivnim ugljem serije AKS4, AKS5 ...
  • ostale serije dubinskih filtera za specijalne namene i širok dijapazon upotrebe
 

Pomoćna filtraciona sredstva

Ekonomična filtracija, kod proizvoda koji sadrže visok udeo čvrstih kao i koloidnih materija, je veoma često moguća samo uz upotrebu i korišćenje pomoćnih filtracionih materijala, kao što su:

  • kizelguri u različitim stepenima finoće
  • perliti
  • celuloza
  • PVPP
  • aktivni ugalj
koje smo takođe u mogućnosti da vam ponudimo iz proizvodnog programa našeg principala.
 


Filter sveće (za predfiltraciju i finalnu filtraciju)

Da bi se zadovoljili stalno rastući standardi i zahtevi u oblasti filtracije na raspolaganju je širok i opsežan program različitih filtera u formi filter sveća firme Pall, uključujući i filter sveće za specijalne namene (u uslovima visokih temperatura i pritisaka) firme Pall Schumacher.
U mogućnosti smo da vam ponudimo filter sveće sa adsorptivnim delovanjem, namotane ili plisirane dubinske i membranske filter sveće, metalne, keramičke, polipropilenske, polisulfonske i druge filter sveće kojima se postiže uspešno izdvajanje i odstranjivanje mutnoće u vidu čestica različitih oblika i veličina kao i koloidnih čestica (u stepenu predfiltracije) i različitih mikrobioloških opterećenja i zadržavanje bakterija (stepen finalne filtracije).

Testiranje filter sveća na mikrobiološko opterećenje se vrši prema različitim metodama ali i dodatno, pouzdanost filter sveća se može verifikovati i testiranjem integriteta filter sveća kao dopunske garancije za mikrobiološki besprekorne rezultate - u tom smislu na raspolaganju vam je Palltronic Compact Star, potpuno automatski,prenosiv, lak za rukovanje, uređaj za testiranje integriteta filter sveća za finalnu filtraciju.

U zavisnosti od tipa, filter sveće se odlikuju različitim porozitetom i stepenom retencije (od 0,2µm do 200µm), i dostupne su u različitim dužinama (250mm 10”, 500mm 20”, 750mm 30”, 1000mm 40”) i mogu se isporučiti sa svim adapterima koji se danas najčešće koriste.


Svakako, pored širokog niza različitih filter medija na raspolaganju su i odgovarajuća kućišta. Stoga, filteri i filter sistemi mogu biti dostupni u manuelnoj, polu ili potpunoj automatskoj izvedbi, izrađeni po specijalnoj porudžbini i prilagođeni individualnoj primeni.
 

Potpuno automatizovana i tailor made sistemska rešenja
Konstantna orjentisanost na kupca, bazirana na stalnim istraživanjima i u tom smislu, razvoju tehnologije filtracije, omogućila je ponudu pouzdanih, troškovno efikasnih, potpuno automatskih i inovativnih sistema za različite zadatke filtracije i primene u konkretnim industrijama:

Pall Microza- sistem crossflow (tangencijalne) filtracije vode u stepenu mikrofiltracije ultrafiltracije, nanofiltracije i ro.
OenoFlow - crossflow membranska mikrofiltracija u proizvodnji vina.
Profy - tehnologija separacije i crossflow filtracije piva bez upotrebe kizelgura.
Pall Sep - sistemi za rekuperaciju piva iz fermentora i tankova.
Pall Keraflux - rekuperacija piva iz fermentora i tankova, upotrebom keramičkih membrana
Pall CFS (cluster filter system) - hladna stabilizacija (membranska filtracija piva) pomoću grupe filtera, raspoređenih unutar pojedinačnih, međusobno izolovanih "clustera".
Ecoflux - naplavni filter sa svećama.
Primus ll (Primus III) - naplavna filtracija sa kizelgurom i drugim pomoćnim filtracionim materijalom (PVPP, celuloza...)
Komorne filter prese - filter prese u proizvodnji vina i voćnih sokova, jestivih ulja.
Vela plan, Tuch filter - za filtraciju taloga
 
   
   Gospodar Jevremova 48/II • 11000 Beograd • tel. +381 11 3283-785, 3282-219, 3282-164 • fax. +381 11 3283-424